ილჰამ ალიევი
29/05/2012

,,ბაქო-თბილისი-ყარსის’’ სარკინიგზო მაგისტრალი არა მხოლოდ სარკინიგზო პროექტია, არამედ მისი მნიშვნელობა ბევრად მეტია. Eეს არის გეოპოლიტიკური ინიციატივა და ნაბიჯი.